Als innovatie verweven is in je dagelijkse werkzaamheden, is duurzaam ondernemen daarvan een vanzelfsprekend onderdeel.

 

dexter PF is sinds 2017 gevestigd in een gebouw, dat op het gebied van energieverbruik aan alle moderne eisen en wensen voldoet. De warmte die onze machines produceren, gebruiken wij als verwarming. In alle hallen en op kantoor hangt energiezuinige verlichting.

Kunststof

We hoeven er niet om heen te draaien, kunststof heeft geen goed imago. Maar weet u dat de kunststof verpakkingen die met matrijzen worden gemaakt, waarin onze onderdelen zijn verwerkt, zorgen voor verlenging van de houdbaarheid van voedingsmiddelen? En dat wij bij het ontwerpen van verpakkingsmiddelen heel goed nadenken hoe de producten leeg én vol zo efficiënt mogelijk vervoerd kunnen worden? Met een goed ontwerp zorgen we bovendien voor een sterk product dat gemaakt kan worden met steeds minder materiaal. Alle restmaterialen worden gerecycled.

Afvalstoffen

Wij doen ons best om de hoeveelheid afvalstoffen zoveel mogelijk te beperken. Waar dat kan worden gebruikte materialen gerecycled. Aluminium, staal en kunststof worden daarvoor apart verzameld en opgehaald. De koelolie die we gebruiken is biologisch afbreekbaar. Omdat onze machines 100% CAM-aangestuurd worden, besparen we enorm op papier.

Duurzame inzetbaarheid

Wij vragen van onze medewerkers topprestaties. Samen met Symbus houden wij op een praktische en gerichte manier onze medewerkers fit en productief. We stimuleren talentontwikkeling en zorgen dat het werk voldoende uitdaging biedt en voldoening geeft. De juiste persoon op de juiste plek zorgt voor competente, betrokken en vitale medewerkers. Met een gezonde mix van jonge enthousiaste en oudere medewerkers met veel kennis en ervaring wordt voor iedereen persoonlijke groei nagestreefd, passend bij de groei die al jaren bij dexter plaatsvindt. Door te investeren in opleiding, scholing en kennisgroei zorgen wij dat de medewerkers van dexter PF ook in de toekomst tot de top van hun vakgebied behoren.

Europees Sociaal Fonds

dexter MT - ESF logo

Eind 2015 heeft dexterMT een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van de ESF subsidie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van ons personeel. Onze aanvraag is goedgekeurd en inmiddels zijn wij drukdoende om de intenties van deze subsidie uit te voeren. Dat wil zeggen het juist inzetten en vooral ook in blijven zetten van onze medewerkers.